HELLO KITTY WORLD CHAMPIONS

฿1,490.00

HELLO KITTY WORLD CHAMPIONS
Price ฿1490.00

สนุกกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านเกมส์ที่คุ้นเคยหรือเกมส์เศรษฐีเนื้อหาในเกมส์จะเป็นทั้ง ภูมิศาสตร์ การแต่งกาย อาหาร ที่จะคอยอธิบายให้ผู้เล่นได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อม ๆ กัน

Categories: ,